Klimatsmart körkort

Din klimatsmarta väg till körkort!

Visste du att…

 • blad_berndtssons

  Biogas är bra för din hälsa!

  I Sverige dör 8 000 personer varje år av luftföroreningar som bl a bildas av bensin/diesel. Biogasbilar släpper inte ut några av dessa farliga ämnen i luften!

 • blad_berndtssons

  Biogas är bra för miljön!

  När matavfall och avloppsslam bryts ner bildas biogas som alltså är 100% förnybar energi. 

 • blad_berndtssons

  Biogas är bra för klimatet!

  När du kör på ren biogas sänker du dina koldioxidutsläpp (som påverkar den globala uppvärmningen) med hela 94 procent jämfört med bensin och diesel.

 • blad_berndtssons

  Biogas är bra för Sverige!

  Eftersom Biogas produceras av vårt eget avfall så behöver vi inte göra oss beroende bla av Rysslands olja för att våra bilar ska kunna rulla på vägarna. Idag importeras hela 40% av oljan från Ryssland.

Etersom transportsektorn står för ca en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser så vill vi som trafikskola göra vad vi kan för att denna siffra ska minska. Vi är därför väldigt stolta över att nu köra på Biogas från E.ON som är bra både för människan och planeten – tillsammans kan vi göra skillnad!